Budapest Festival Orkest

Het Budapest Festival Orkest o.l.v. haar oprichter Iván Fischer, houdt elk jaar in september een Mahler feest.

Colorado MahlerFest

Colorado MahlerFest is een jaarlijks terugkerend festival, waarbij elke keer een andere symfonie centaal staat. In 2017 is dat de Tiende Symfonie, in de derde versie van Cooke.

Culturele informatie van de stad Wenen

Ook de stad Wenen heeft ontdekt dat er 100 jaar geleden een blijkbaar bekende musicus in de stad heeft gewoond en gewerkt en probeert daar een graantje van mee te pikken.

Gustav Mahler in Toblach / Dobbiaco

Gustav Mahler verbleef in de zomers van 1908-1910 in de Dolomiten, in Toblach. Deze streek, Zuid-Tirol, behoorde tijdens de dubbelmonarchie bij het Habsburgse rijk. Nu behoort de streek bij Italië; Süd Tirol heet nu Alto Adige en Toblach heet nu Dobbiaco. In deze thans in Noord-Italië gelegen plaats worden elke zomer Gustav Mahler Musikwochen gehouden.

Gustav Mahler in Tsjechië

Een informatieve website uit het thuisland van Gustav Mahler. Het bevat onder meer een mooi vormgegeven eerste versie van de Mahler Atlas van Milan Palak.

Gustav Mahler Vereinigung e.V., Hamburg

Het spreekt haast voor zich dat de Gustav Mahler vereniging in Duitsland gevestigd is in de stad Hamburg waar Mahler ruim zeven jaren gewoond en gewerkt heeft.

Het Concertgebouw

Het Concertgebouw NV

Concertgebouwplein 10, 1071 LN  Amsterdam

Telefoon: 020 573 05 73

contact@concertgebouw.nl

 

Internationale Gustav Mahler Gesellschaft

De website van onze 'moederorganisatie', de Internationale Gustav Mahler Gesellschaft (IGMG) te Wenen.

Internet Archive

Engelstalige site met een rijke bron aan boeken en muziekopnamen. Veel oude boeken zijn nu toegankelijk en op het scherm te lezen.

Mahler Feest in Leipzig mei 2021

In mei 2021 worden alle symfoniën van Mahler in het Gewandhaus uitgevoerd onder leiding van Riccardo Chailly met orkesten van wereldformaat: het New York Philharmonic Orchestra, het London Symphony Orchestra, de Wiener Philharmoniker en ons eigen Concertgebouw Orkest. Ook wordt er een tentoonstelling gehouden, een symposium en een boek uitgegeven over de periode dat Mahler's leven en werken in Leipzig.

Mahler Foundation

Mission

Gustav Mahler has touched untold lives through his music, communicating in his songs and symphonies the joys and calamities of simply being alive and inspiring a deeply moving vision of the human condition. Many of us have somehow been transformed by this experience.

As we’ve hurtled more than 1/6th of the way through the 21st century, we are now able to perceive the challenges that will confront our civilization for successive generations. And we are also able to perceive how Mahler’s music, vision and innovative spirit can unite us to ‘...rebuild the broken spiritual bridges between the peoples.’

Through our support of projects in the contemporary arts, environment and music education, we hope to foster community, refresh our awareness of nature as the inspiration for creativity and speak to humanity’s common purposes.

Gustav Mahler felt an inner need to render life and humanity’s search for meaning and our shared destiny in his musical works, and now, in the 21st century, we wish to promote and give voice to this inner need through our projects.

We believe that art illuminates our essence and as such can serve as a vehicle for improving life, that awakening the imagination engenders compassion.

"But now imagine such a large work in which the whole world is actually reflected – one is, so to speak, oneself merely an instrument upon which the universe plays."  - Gustav Mahler

Mahler-herdenking in zijn geboorteplaats

Informatieafkomstig van de Tsjechische Omroep over de de feestelijkheden in het Mahler-jaar 2010/11 in Kaliste, de geboorteplaats van Gustav Mahler.

Mahlerverzameling bij het Nederlands Muziek Instituut

De boekenverzameling van de GMSN is ondergebracht in het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag. Het NMI is gevestigd in het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE  Den Haag. De verzamling is ontsloten. Dit betekent dat de meeste boeken kunnen worden geleend. Enkele (oude, kwetsbare of unieke) boeken kunnen op de leeszaal van het NMI worden bekeken.

Médiathèque Musicale Mahler

Het door de alom bekende Mahler-onderzoeker, Henry-Louis de La Grange opgezette 'Médiathèque Musicale Mahler' in Parijs.

Nederlands Muziek Instituut

Het Nederlands Muziek Instituut (NMI) is gehuisvest in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Bij het NMI is de collectie van de Stichting Mahler Verzameling H.J. Nieman Fonds ondergebracht.

Niemanfonds

Stichting Mahler Verzameling H.J. Niemanfonds. Beheert de archivalia van de Gustav Mahler Stichting Nederland. De verzameling bevindt zich in het depot van het Nederlands Muziek Instituut, dat is gevestigd in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Het Niemanfonds heeft geen eigen website. Zie verder onder het hoofdmenu DE STICHTING - Bestuur.

Oostenrijks Toeristenburo

Site met uitgebreide informate over Gustav Mahler van het Oostenrijks Toeristenburo. Let op!!! Deze site biedt veel links. Doorklikken brengt u bij heel veel meer informatie.

The Chicago Mahlerites

De Chicago Mahler Society, opgericht in 1999, heeft als voornaamste doel om de waardering voor Mahlers muziek te bevorderen. Daartoe geven ze naast het 'extensive CD exchange program' ook elk kwartaal de nieuwsbrief 'Naturlaut' uit.

The Gustav Mahler Society of New York

De GMSNY is opgericht door wijlen Jack Diether, de zeer bekende Mahler-kenner en voorvechter van Mahlers muziek, en Nancy F. Karlins.

The Mahler Connection

Website under construction! Activities in preparation for the Mahler Fests in 2010/2011, where we celebrate the 150th birthday of Gustav Mahler in 2010 and the 100th anniversary of his death in 2011. These activities contain concerts in all the places where the premieres of the works were played, lectures, exhibitions and new publications. Activiteiten voor de voorbereiding van de herdenking van de 150e geboortedag in 2010 en de 100e sterfdag in 2011 van Gustav Mahler. Deze activiteiten omvatten concerten, lezingen, tentoonstellingen en publicaties.

The Mahler Society

In Engeland is in september 2001 door o.a. Gina Brown een Mahler-vereniging opgericht met - zo te zien - nogal ambitieuze plannen.

Universal Edition

Website van de uitgevrij Universal Edition met daarin veel nieuws over activiteiten in 2010 en 2011.

Universal Edition heeft een site over Mahler

Nieuws rondom Gustav Mahler is te lezen op de site van de muziekuitgeverij Universal Edition, die veel van Mahlers werken voor het eerst heeft uitgegeven.