Overzicht van recensies

Hier kunt u onder de subknop 'Overzichtslijst van muziekuitvoeringen' informatie krijgen over de bij de stichting bekende zijnde muziekuitvoeringen van Mahlers werk in binnen- en buitenland. Tevens word via de subknop 'Recensies van muziekuitvoeringen' gepoogd om de binnen een bepaald tijdsbestek verzamelde recensies van muziekuitvoeringen toegankelijk te maken. Ook de recensies van op geluidsdragers (vooral CD's) vastgelegde muziekuitvoeringen van Mahlers werk worden onder de subknop 'Recensies van muziekuitvoeringen, vastgelegd op geluidsdragers' gepoogd op deze manier toegankelijk te maken. Een dergelijke opmerking geldt ook voor recensies van boeken, e.d., waartoe de subknop 'Recensies van boeken, e.d.' dient.

 

  • Kilk hier voor een overzicht van alle recensies.
  • Klik hier voor recensies van uitvoeringen
  • Klik hier voor recensies van CD's en DVD's.
  • Klik hier voor recensies van boeken